Bói bài toàn thư Apk

UpdatedDec 16, 2019
App Rating4.6

Description

Bói bài toàn thư APK is a free app listed in Books & Reference Apps. Download this apk on your android phone to install this app

Bói bài là một nghệ thuật dự toán tương lai thông qua ý nghĩa những quân bài tây và bài tarot. Việc dự đoán này gần như là một công thức. Tuy nhiên, đối với người học đạo thì ngoài việc luận đoán theo công thức, còn được ân điển, gia trì của thầy tổ thì hiển nhiên việc chiêm đoán có phần khác hơn.

Phần mềm này ra đời nhằm giúp các bạn có thể xin một quẻ bói và luận giải được tương lai thông qua một số công thức có sẵn một cách dễ dàng và nhanh chóng. Hiện nay phần mềm hỗ trợ các loại quẻ sau:

- Bói quẻ cửu huyền thất tổ
- Bói quẻ hằng ngày
- Bói quẻ thời vận
- Bói quẻ ngày sinh
- Bói quẻ tình yêu
- Bói sự việc sắp đến.
- Bói bài tarot.
- Xem cung hoàng đạo bằng tarot.

Bói bài toàn thư image 1 Bói bài toàn thư image 2 Bói bài toàn thư image 3 Bói bài toàn thư image 4 Bói bài toàn thư image 5 Bói bài toàn thư image 6 Bói bài toàn thư image 7 Bói bài toàn thư image 8